LH-23
Clinton, Iowa © Andrew Borowiec 2013
Previous Next